Unga ledare som söker nya uppdrag

Ledare i Rörelse är ett projekt av Skolidrottsförbundet i Skåne. Ledarbanken är en digital plattform där unga ledare kan matchas med nya ideella uppdrag runt om i Skåne!

Ledarbanken syftar till att lyfta unga ledare och öka deras inflytande i idrottsrörelsen samt stärka deras positioner. Vår verksamhetsidé är att stötta unga ledare till att bedriva skolidrottsföreningar, där de själva sitter i styrelsen och leder aktiviteter för barn. Efter sitt gedigna engagemang i skolidrottsföreningarna vill vi hjälpa dessa att hitta nya uppdrag inom den ideella sektorn.

Om - vem, vad och hur?

Ledare i Rörelse är ett projekt skapat av Skolidrottsförbundet i Skåne, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former där de kan få ökat inflytande i idrottsrörelsen och stärka sina positioner. Skolidrottsförbundet i Skånes verksamhetsidé är att stötta unga till att bedriva skolidrottsföreningar, där de själva sitter i styrelsen och leder aktiviteterna för barn.

Stor majoritet av ledarna går i högstadiet och efter flera år som unga ledare i en förening har ett stort antal ungdomsledare efterfrågat en fortsättning efter sin tid i en skolidrottsförening. Utifrån undersökningar och efterfrågan från målgruppen ska vi på Skolidrottsförbundet i Skåne ta fram två tillvägagångssätt som gör det mer tillgängligt för ungdomar att hitta nya uppdrag inom den ideella sektorn. Vi vill uppnå detta genom en digital arena och en arbetsmetod kring en utvecklingsgrupp.

Den digitala arenan ska fungera som en plattform för att ungdomsledare ska kunna matchas med nya ideella uppdrag samt ett form av intranät för aktiva skolidrottsföreningar.

För vidare läsning om vårt projekt Ledare i Rörelse, klicka här!

För mer information om Skolidrottsförbundet i Skåne: Vår verksamhet - Skolidrottsförbundet

För vidare kontakt gällande projektet Ledare i rörelse, Jasmine Hanab (projektledare) 0793-00 93 63 eller jasmine.hanab@skolidrott.se.