För dig som ska starta en utvecklingsgrupp

Vad är en utvecklingsgrupp?

Att unga oberoende av bakgrund (sett till ekonomi, etnicitet, kön m.m.) får möjligheten att stärka sina kompetenser och utvecklas som individer och som grupp är grundidén med att skapa en utvecklingsgrupp. Genom att rekrytera ledare som redan har haft engagemang i en skol-IF kan man genom utvecklingsgruppen ge möjligheter till utveckling och självledarskap som kan sprida sig ut i Sveriges övriga föreningsliv. Detta är viktigt både för individen och för föreningssverige. Genom att vara en del av utvecklingsgruppen får ungdomarna ett bredare socialt nätverk och en ökad förståelse för vilka egenskaper de besitter och hur de kan använda dessa i sin karriär eller sitt framtida engagemang. Samtidigt får förbundet värdefulla insikter av ungas tankar och idéer med ungas inflytande som en naturlig del av förbundets utveckling.

Hur funkar en utvecklingsgrupp?

Utvecklingsgruppen är ett program som löper över fyra år och vänder sig till de unga ledare som varit aktiva i en skol-IF men slutat årskurs 9. Storlek på grupp kan variera men rekommendationen är allt mellan 5–20 deltagare. Varje utvecklingsgrupp har en person som ansvarar för samordning av gruppen, denne kallas Utvecklingsgrupps-ansvarig (UG-ansvarig).
Arbetet med en grupp löper under minst fyra år i tre olika spår; orange, grön och blå. Alla nya startar i orange och går sedan vidare till grön och avslutar i blå. Information om varje spår finner du i LIR Metodmaterial.

Metodmaterial

Resan i en utvecklingsgrupp är individuell för varje grupp som startas. Detta program är en riktlinje och ett stöd för dig som är intresserad av att starta en utvecklingsgrupp. Det finns dock inget krav på att man behöver använda materialet i sin helhet för att få det att fungera, det är bättre att bara använda vissa delar än ingenting alls! Den digitala handledningen är uppdelad efter de olika träffarna för att det skall vara lättillgängligt och enkelt för er att hitta det material ni behöver.

För vidare kontakt, Jasmine Hanab (projektledare) 0793-00 93 63 eller jasmine.hanab@skolidrott.se.

Rekrytering

Den som är UG-ansvarig har en viktig del i rekryteringsprocessen, du måste göra medverkan i utvecklingsgruppen intressant för att få dit deltagare. Utifrån erfarenheter i Skåne så har vi insett två saker; man ska börja informera om utvecklingsgruppen tidigt och man behöver ge information kring detta via fler en kanal. Därför är det viktigt att börja i tid och fokusera på att bygga relationer, både i direktkontakt med ledarna eller via sociala medier. Ta hjälp av din regionala verksamhetsutvecklare, ett vuxenstöd i en skol-IF eller SDF-styrelsen för att få ut informationen om att ni har eller ska starta en utvecklingsgrupp.
Nedan följer förslag på material att använda vid en eventuell rekrytering. Det är dock viktigt att ni gör en behovsanalys i ert distrikt och lägger upp en modell som funkar för er.